Brandveiligheidsadvies

Brand in uw gebouw is een scenario waar we om verschillende redenen liever niet aan denken. Om die reden is het belangrijk, voor zowel de gebruiksveiligheid als schade aan het gebouw, om de brandveiligheid in orde te hebben en het ontstaan van brand te voorkomen en schade te beperken. De brandveiligheid van uw gebouw is niet alleen afhankelijk van brandpreventieve voorzieningen in uw gebouw maar ook van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. vb&t Brandveiligheid & Milieu adviseert u als onafhankelijke partij over de brandveiligheid in uw gebouw, van ontwerp tot aan de gebruiksfase.

Brandveiligheid in uw gebouw

Brandveiligheid in gebouwen realiseren en behouden gaat gepaard met complexe wet- en regelgevingen en vele richtlijnen. De overheid heeft brandveiligheidseisen opgesteld die gericht zijn op de brandveiligheid van gebouwen en de veiligheid van de mensen in en rondom een gebouw. Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Hierin staat beschreven met welke maatregelen branduitbreiding dient te worden voorkomen, hoe er snel en veilig gevlucht moet kunnen worden en hoe het aantal slachtoffers kan worden beperkt of voorkomen. Onze adviseurs kunnen u helpen met al deze aspecten van brandveiligheid en kijken samen met u naar de benodigde maatregelen.

Specialist in brandveiligheid advies

vb&t Brandveiligheid is specialist brandveiligheid met landelijke dekking. Wij leveren diensten rondom brandveiligheidsvraagstukken in brede zin, voor zowel nieuwe als bestaande utiliteitsgebouwen. Brandveiligheid van een gebouw vraagt om serieuze aandacht en een partner die met u meedenkt en vooruitdenkt. Als eigenaar en/of gebruiker van een gebouw wilt u weten of uw gebouw voldoet aan de eisen binnen de wet- en regelgeving. Door middel van inspecties, toetsing en scans kunnen wij u vertellen hoe de brandveiligheid in uw gebouw ervoor staat. Onze bevindingen leggen wij aan u voor in heldere rapporten met de eventueel geconstateerde gebreken en verbeterpunten. Onze aanbevelingen kunt u gebruiken om de brandveiligheid te bevorderen.

Onze diensten zijn erop gericht om samen met u tot een veilig situatie te komen. Wij kunnen u van advies voorzien, maar u ook helpen met de implementatie van dit advies. Onze adviezen werken wij in duidelijke rapporten en heldere actiepunten uit. We denken graag met u mee in oplossingen

Brandveiligheidsvraagstukken

Bij vb&t Brandveiligheid kunt u terecht voor advies, toezicht en controle op het gebied van brandveiligheid. Wij kunnen in elke fase van een traject instappen: van ontwerp tot ingebruikname. Hieronder een overzicht van de brandveiligheidsvraagstukken waarvoor u bij ons terecht kunt:

  • Brandveiligheidsadvies en ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen: In de ontwerpfase staan wij onze opdrachtgevers bij in de beoordeling en toetsing van het bouwplan en bieden we ondersteuning bij aanvragen van vergunningen zoals een omgevingsvergunning.
  • Controle van brandveiligheidseisen: In de bouwfase functioneren wij als toezichthouder om ervoor te zorgen dat de tekeningen en plannen die gemaakt zijn in de praktijk uitpakken zoals de brandveiligheidseisen voorschrijven. Zo kunnen we inspecties uitvoeren en een brandoverslagberekening maken.
  • Brandveiligheidscheck:

Wilt u weten of uw gebouw voldoet aan de huidige brandveiligheidseisen? Of wilt u weten welke maatregelen u zou moeten treffen om aan de geldende eisen te voldoen? Onze experts inspecteren uw gebouw en de bevindingen toetsen aan de wet- en regelgeving. Vervolgens adviseren we u over hoe u het gebouw aan de eisen kunt laten voldoen.